หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 44 (เลิกใช้)

ราคากลาง

ประกาศจากโยธาไทย

เนื่องจากมีการปรับปรุงบัญชีค่าแรง ตารางค่าขนส่ง
ตารางค่ากำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
และ อัตราราคางานสำหรับงานก่อสร้างชลประทานใหม่
และเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ราคากลาง
ให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น จึงขอยกเลิกการใช้งาน เว็บไซต์นี้
และไปใช้งานที่เว็บไซต์ใหม่
หากท่าน จะนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด จากเว็บไซต์นี้ไปใช้งาน
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยครับ

ช่างถึก 
เว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ โยธาไทย
16 พ.ค. 2556

ข่าวสารหลักเกณฑ์ราคากลางฉบับใหม่

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

รายละเอียดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

Download รวมทุกไฟล์ (ZIP)

ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ตารางสรุปเปรียบเทียบสาระสำคัญ การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(เฉพาะประเด็นที่ปรับปรุงและจัดทำขึ้นใหม่)

โดย ฝ่ายเลขานุการ (กรมบัญชีกลาง)
คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง

ดูและ Download ข้อมูล

โปรแกรมคำนวณหาน้ำหนักเหล็กและพื้นที่ทาสีท่อเหล็กดำ แก้ไขใหม่

โปรแกรมคำนวณหาน้ำหนักเหล็กและพื้นที่ทาสีท่อเหล็กดำ แก้ไขใหม่

โปรแกรมคำนวณหาน้ำหนักเหล็กและพื้นที่ทาสีท่อเหล็กดำ จัดทำโดย ธราเทพ ทองเบ้า หรือ ช่างอ่าง เพื่อนช่างคนเก่งของเราครับ" มีคนถามผมว่าเมื่อทำโปรแกรมเหล็กตัวซีแล้วทำไมไม่ทำโปรแกรมเหล็กตัวอื่นๆ บ้าง
และอยากได้โปรแกรมสำหรับท่อเหล็กดำเนื่องจากมีโอกาสใช้งานบ่อย
ก็เลยทำโปรแกรมนี้ขึ้นมา หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้
ใช้งาน ทั้งนี้ทั้งนั้น
ก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย อย่าปักใจเชื่อในสิ่งที่
ผมทำเพราะมันอาจจะไม่ถูก
ทั้งหมดก็ได้ และเมื่อทำแล้วก็คงต้องให้คนอื่
นๆ ช่วยตรวจสอบเพราะผมคิดคนเดียว
มันอาจมีข้อผิดพลาด และจะดีใจและมีกำลังใจอยากทำตั
วต่อไปเป็นที่สุด
เมื่อได้รับคำติเตือน ท้วงติง ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้งาน...
 
ธราเทพ ทองเบ้า "

เนื่องจากพบข้อผิดพลาดขนาดเหล็ก 2.5 นิ้ว หรือ 76.3 มม. หนา 3.2 มม. เข้าประมวลผลไม่ได้
จึงทำการแก้ไขให้แล้วครับ

ธราเทพ ทองเบ้า
/  19 ก.ค. 2554

โปรแกรมหาพื้นที่ทาสีเหล็กตัวซีและคำนวณหาน้ำหนักเหล็ก

ธราเทพ ทองเบ้า (ช่างอ่าง) ได้กรุณา จัดส่ง โปรแกรมหาพื้นที่ทาสีเหล็กตัวซีและคำนวณหาน้ำหนักเหล็ก ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากของเดิม เพื่อให้การคำนวณละเอียดขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มสูตรในการคิดคำนวณหาน้ำหนัก เหล็กเพื่อให้ง่ายในการประมาณราคาเพิ่มขึ้นด้วย ชวนเชิญพี่ๆน้องๆ ได้ลองทดสอบใช้งานกันดู ช่างอ่างได้ฝากบอกว่าว่า หากพบข้อบกพร่องในการทำงานของโปรแกรมให้ช่วยแจ้งด้วยนะครับ และถ้ามันพอจะเป็นประโยชน์ก็ช่วยเผยแพร่ให้คนอื่นใช้ด้วยก็ไม่ว่ากันครับ

โปรแกรม ที่ให้ Download มีทั้ง เวอร์ชั่น ที่ทำงาน กับ Excel 2003 และ 2007 นะครับ รวมทั้งมีเอกสาร มาตรฐาน มอก.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (มอก.1228-2549) แนบไปด้วย ตอนเปิดโปรแกรม ต้องเปิดการใช้แมโคร  ทั้งสองเวอร์ชั่นนะครับ

ผู้พัฒนาโปรแกรม : ธราเทพ ทองเบ้า (ช่างอ่าง) ang_nobita@hotmail.com

ข่าวสารจาก Group โยธาไทย

หนังสือแจ้งเวียนล่าสุด

แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ข้อมูลแจ้งเวียน เพิ่มเติม

เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 • meet.png   260กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:36 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
 • 06 อัตราเบี้ยประชุม.pdf   57กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:19 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎อัตราเบี้ยประชุม ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547‎
 • 05 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550.pdf   68กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:19 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550‎
 • 04 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 แก้ไขคำผิด.pdf   45กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:18 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 แก้ไขคำผิด‎
 • 03 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547.pdf   38กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:18 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547‎
 • 02 ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท..pdf   80กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:10 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ‎
 • 01 หนังสือหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง.pdf   95กิโลไบต์ - 20 ก.ย. 2552 13:09 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎ที่ กค 0421.5/08769 ลงวันที่ 9 เมษายน 2551 เรื่องขอหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นหนังสือที่กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือของอัยการ เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการกำหนดราคากลาง ‎

โปรแกรมช่วยคำนวณราคากลางล่าสุด

 • โปรแกรมคำนวณต้นทุนงานอาคาร   0กิโลไบต์ - 11 มี.ค. 2553 07:52 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 1)
  ‎โปรแกรมคำนวณต้นทุนงานอาคาร ปรับปรุงใหม่ พร้อมวิธีการใช้งาน‎
 • break down cost ในโปรแกรมประมาณราคางานทาง ของกรมทางหลวง.pdf   1381กิโลไบต์ - 21 ก.ย. 2552 06:53 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 2)
  ‎break down cost ในโปรแกรมประมาณราคางานทาง ของกรมทางหลวงครับ มีครบทุกรายการ ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง ไว้ศึกษา การใช้ข้อมูลได้เลย ครับ ‎
 • โปรแกรมประมาณราคางานทาง ฉบับยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน.xls   2616กิโลไบต์ - 21 ก.ย. 2552 06:21 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 2)
  ‎เป็นโปรแกรม ตัวเดียวกับ ข้างบนครับ ผมยกเลิกการซ่อนแผ่นงาน เพื่อที่ จะได้ศึกษา ที่ไปที่มาของข้อมูล ต่างๆได้ครับ‎
 • โปรแกรมประมาณราคางานทาง.xls   2599กิโลไบต์ - 21 ก.ย. 2552 06:20 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 2)
  ‎เป็นโปรแกรมของกรมทางหลวง ครับ ลองใช้งานแล้วดีมากๆ แต่สำหรับท้องถิ่น แบบแปลนที่ใช้ ไม่ได้ตรงกับของทางหลวง ก็ต้องประยุกข์ ใช้งานเอานะครับ ในโปรแกรม อัตราดอกเบี้ยเงินดู้ มี 7% กับ 8% ต้อง คำนวณเองใหม่นะครับ ตอนนี้ใช้ 6%‎
 • 03 ตัวอย่างการใช้แบบฟอร์มคำนวณงานชลประทาน.xls   224กิโลไบต์ - 15 ก.ย. 2552 19:41 โดย Aphisit Maksuwan (เวอร์ชัน 2)
  ‎ตัวอย่างการใช้แบบฟอร์มคำนวณงานชลประทาน‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า โปรแกรมช่วยคำนวณราคากลาง

ราคาวัสดุก่อสร้าง

แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันประกอบการคำนวณราคากลาง

ค่าแรงงานงาน
ปัจจุบันใช้บัญชีค่าแรงงาน ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ค่า Factor F
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555

ตารางคำนวณค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา

ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ ร่วมทดสอบโปรแกรมประมาณราคางานทางครับ

                สวัสดีครับ มีโปรแกรมคำนวณราคางานทาง อยากให้พี่ๆ น้องๆ ช่วยกันทดสอบ ครับ เป็นโปรแกรมที่จัดทำโดยบุคลากรของกรมทางหลวง  รุ่นน้องวิศวกร สตง.ได้กรุณา ส่งมาให้เผยแพร่ พี่ๆ น้องๆ ลองใช้งานดูครับ ถ้าดีและถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จะได้เผยแพร่เพื่อใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับ
                อนึ่งที่น้องท่านใดทราบ ว่าท่านใดเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ ช่วยแจ้งด้วยนะครับ ผมจะได้ขออนุญาตเผยแพร่ อย่างเป็นทางการต่อไป

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างทาง

แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง เป็นแบบที่นำมาจักทำเป็นหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ครับ